Cách thức quy đổi điểm thưởng

Sau khi đăng ký tham gia Chương trình Thẻ Hội viên Mường Thanh thành công, vào mỗi dịp sử dụng dịch vụ tại các khách sạn trong chuỗi khách sạn Mường Thanh, quý khách trình thẻ Hội viên của mình cho nhân viên khách sạn để tích điểm cho các dịch vụ mình sẽ sử dụng.

• Quy định tích điểm & đổi quà:

1. Cứ mỗi 1.000.000 đồng (1 triệu đồng) tiêu dùng cho phòng ở & các dịch vụ tại khách sạn, Quý Hội viên sẽ tích được 100 điểm tương đương số tiền tích là 10.000 đồng (1% giá trị);

2. 2. Với điểm tích từ 1000 điểm cho đến 5000 điểm, quý Hội viên sẽ được giảm giá tiền thuê phòng ở tại các khách sạn Mường Thanh theo thang quy đổi tương ứng. Hội viên có thẻ Member khi tích đủ số điểm điều kiện là 4000 điểm có thể đổi lên thẻ Privilege (sẽ tích điểm từ mức xuất phát) hoặc dùng điểm tích để giảm trừ vào giá thuê phòng cho các kỳ nghỉ kế tiếp ở tại các khách sạn Mường Thanh theo thang quy đổi tương ứng;

3. Quý Hội viên nếu tích từ 6.000 điểm trở lên sẽ đổi được phòng ở miễn phí theo danh sách sau:

  • Với 6.000 điểm: Đổi được 1 đêm phòng hạng Deluxe tại các khách sạn Mường Thanh Holiday;
  • Với 7.000 điểm: Đổi được 1 đêm phòng hạng Deluxe tại các khách sạn Mường Thanh Grand;
  • Với 8.000 điểm: Đổi được 1 đêm phòng hạng Executive  tại các khách sạn Mường Thanh Grand;
  • Với 9.000 điểm: Đổi được 1 đêm phòng hạng Deluxe tại các khách sạn Mường Thanh Luxury;
  • Với 10.000 điểm: Đổi được 1 đêm phòng hạng Executive tại các khách sạn Mường Thanh Luxury.

Lưu ý
: để giảm giá tiền phòng hoặc đối lấy đêm nghĩ miễn phí tại các khách sạn Mường Thanh, quý Hội viên cần đăng ký trước với Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tập đoàn qua Hotline: 1900 1833

Facebook chat